norl - lake KLB7446-C - 4' x 6' x 7' 4
免费送货
11438美元的54
7379美元。
norl - lake KLB7746-C - 4' x 6' x 7' 7
免费送货
11837 .64点
7637 .19元
norl - lake KLB7456-C - 5' x 6' x 7' 4
免费送货
美元11890 .86点
7671点
Kolpak PX7-066-CT - 6' x 6' x 7' 6
免费送货
14522 .71元
美元7850 .11点
诺尔湖KLB56-C - 5' x 6' x 6' 7
免费送货
美元12316点
7946美元。
norl - lake KLB7466-C - 6' x 6' x 7' 4
免费送货
12378美元36
美元7986 .03点
Kolpak P7-610-CT -6 ' x 10' x 7' 6
免费送货
美元15019 .73点
8118 .79
诺尔湖KLB7756-C - 5' x 6' x 7' 7
免费送货
12609 .26美元
8135美元
norlake KLB45-C - 4' x 6' x 6' 7
免费送货
12609 .26美元
8135美元
norlake KODB46-C - 4' x 6' x 6' 7
免费送货
12689美元。
8186 .50美元
Kolpak PX7-068-CT - 6' x 8' x 7' 6
免费送货
15793美元
8536美元
领导者WIC78SC - 7' x 8'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
15323点
8617美元的总收入
领导者WIC68SC - 6' x 8'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
美元14403 .01点
8778 .63点
norlake KODB56-C - 5' x 6' x 6' 7
免费送货
13673 .55美元
8821 .64点
norlake KODB7746-C - 4' x 6' x 7' 7
免费送货
13673 .55美元
8821 .64点
Kolpak PX7-610-CT -6 ' x 10' x 7' 6
免费送货
美元16649 .06点
8999 .99美元
norlake KODB66-C - 6' x 6' x 6' 7
免费送货
14019 .46
9044 .81点
Kolpak PX7-088-CT - 8' x 8' x 7' 6
免费送货
17063 .28点
美元9223 .39点
norlake KODB7756-C - 5' x 6' x 7' 7
免费送货
14631美元。
9439 .62美元
Kolpak PX7-612-CT -6 ' x 12' x 7' 6
免费送货
17532 .74美元
9477 .15美元
Kolpak P7-612-CT -6 ' x 12' x 7' 6
免费送货
美元15378 .77点
9577 .84元
领导WIC98SC - 9' x 8'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
17431 .90美元
美元9585 .35点
norlake KODB7766-C - 6' x 6' x 7' 7
免费送货
14977美元。31
美元9662 .77点
norl - lake KLB610-C - 6' x 10' x 6' 7
免费送货
15003 .92元
9679 .95美元
norlake KLB68-C - 6' x 8' x 6' 7
免费送货
美元15186 .11点
9797 .99美元
Kolpak P7-1010-CT -10 ' x 10' x 7' 6
免费送货
18278 .34
9880 .99点
norl - lake KLB74612-C - 6' x 12' x 7' 4
免费送货
15429 .63点
9954 .60美元
norlake KLB88-C - 8' x 8' x 6' 7
免费送货
15456美元
美元9971点
领导WIC610SC - 6' x 10' -步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
16691 .81点
9984 .81点
norlake KODB68-C - 6' x 8' x 6' 7
免费送货
美元15881 .97点
10246美元。
Kolpak PX7-810-CT -8 ' x 10' x 7' 6
免费送货
18968 .71元
美元10253 .35点
norlake KLB66-C - 6' x 6' x 6' 7
免费送货
12635 .85美元
10650美元
领导WIC910SC - 9' x 10'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
20281美元。08
10814美元收
诺尔湖KLB612-C - 6' x 12' x 6' 7
免费送货
16813 .21美元
10847 .23美元
norc - lake KLB7468-C - 6' x 8' x 7' 4
免费送货
美元13726 .77点
10918美元
norlake KODB610-C - 6' x 10' x 6' 7
免费送货
17132 .51美元
11053 .23美元
norl - lake KLB77612-C - 6' x 12' x 7' 7
免费送货
17292 .15美元
11156 .22元
norl - lake KLB810-C - 8' x 10' x 6' 7
免费送货
美元17371 .98点
美元11207 .72点
norlake KODB77610-C - 6' x 10' x 7' 7
免费送货
17558 .22元
11327 .89元
norlake KODB88-C - 8' x 8' x 6' 7
免费送货
17558 .22元
11327 .89元
领导WIC810SC - 8' x 10'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
19249 .24点
11374 .70美元
领导WIC88SC - 8' x 8'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
16444 .70美元
11439 .63点
norl - lake KLB77810-C - 8' x 10' x 7' 7
免费送货
17797美元。
美元11482 .38点
norlake KLB74812-C - 8' x 12' x 7' 4
免费送货
17824 .30美元
11499美元的54
norlake KODB7788-C - 8' x 8' x 7' 7
免费送货
17957 .34
美元11585 .38点
领导WIC118SC - 11' x 8'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
美元19855 .14点
11697 .51美元
领导WIC1010SC - 10' x 10'步入式冷却器-室内-带地板
免费送货
美元21313 .38点
11709 .29美元的

商用步入式冰箱非常适合大批量的商用食品服务企业。商用步入式冰箱在食品分发和准备方面是一笔巨大的投资。

步入式冰箱可以很容易地储存大量的食物和食材,冷藏。不同的型号有不锈钢门和玻璃门。当购买一个步行冰箱或冰柜请考虑大小,布局,如果单位将是室内或室外。

相关:

冰箱选购指南
更多的商业制冷
未经预约而来的冷却器
走在冰柜

车小计:0.00美元
结帐
$249.00免费送货。
0%完成
回到顶部
形成占位符内容。